Lek. med. Agnieszka Pszonak

Dermatologia, medycyna estetyczna


Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizację z dermatologii i wenerologii oraz stopień doktora nauk medycznych zdobyła po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego i studiów doktoranckich w Klinice Dermatologicznej CSK MON Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Swoje kwalifikacje zawodowe stale podnosi aktywnie uczestnicząc w kursach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych w kraju i za granicą.